Kars Depremleri, Kars Son Dakika Deprem Mi Oldu?

En Son Depremler Nerede Ne Zaman Oldu  » Kars Son Depremler ve Yerleri
Deprem Tarihi ve Saati Enlem Boylam Şiddet Yer Harita
24/11/2023 06:33:331.6PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS)
26/09/2023 05:50:521.9YOLKORUR-KAGIZMAN (KARS)
19/09/2023 23:48:522EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS)
13/07/2023 20:13:332.3ASAGIKARAGUNEY-KAGIZMAN (KARS)
30/06/2023 02:34:522.1YUKARIKARAGUNEY-KAGIZMAN (KARS)
28/06/2023 02:28:561.7KOYUNYURDU-SELIM (KARS)
28/06/2023 01:58:291.9YENIKOY-SARIKAMIS (KARS)
25/06/2023 12:14:502.8KOCKOYU-ARPACAY (KARS)
23/06/2023 20:56:162.2SUNGUDERESI-AKYAKA (KARS)
22/06/2023 12:40:572AKDERE-(KARS)
18/06/2023 21:27:562.5ASAGIBASKOY-DIGOR (KARS)
30/05/2023 21:47:421.7BUYUKDERE-SELIM (KARS)
20/04/2023 22:54:381.6PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS)
20/04/2023 00:34:421.5DERECIK-(KARS)
04/04/2023 21:00:451.7KOZAN-SARIKAMIS (KARS)
02/04/2023 12:56:301.9EVYAPAN-KAGIZMAN (KARS)
17/03/2023 05:02:121.8SOGUTLU-SELIM (KARS)
08/03/2023 03:04:381.2OLUKLU-SELIM (KARS)
25/02/2023 12:32:512.8AKDERE-(KARS)
18/02/2023 04:51:371.8YAYLACIK-SELIM (KARS)
05/02/2023 17:23:581.5SABANKOY-KAGIZMAN (KARS)
23/01/2023 10:28:171.9KOZAN-SARIKAMIS (KARS)
13/01/2023 21:20:011.7BUYUKDERE-SELIM (KARS)
13/01/2023 09:57:072.3TOPKAYA-SARIKAMIS (KARS)
26/12/2022 12:24:031.9KIRKPINAR-SUSUZ (KARS)
15/12/2022 19:48:241.7TASBILEK-KAGIZMAN (KARS)
14/12/2022 03:28:371.5IBISKOY-AKYAKA (KARS)
13/12/2022 11:33:592.3KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS)
05/12/2022 23:44:092.4DARBOGAZ-SELIM (KARS)
29/11/2022 11:23:501.6BUYUKCATAK-SUSUZ (KARS)
18/11/2022 19:43:261.3PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS)
26/08/2022 06:56:142BASKOY-SARIKAMIS (KARS)
05/07/2022 13:59:481.8KALEBASI-SARIKAMIS (KARS)
13/06/2022 10:32:062.4HANDERE-SARIKAMIS (KARS)
25/05/2022 17:41:372.1ORTAKKALE-SARIKAMIS (KARS)
07/05/2022 11:05:131.7BALABANTAS-SARIKAMIS (KARS)
05/05/2022 03:08:341.7ARSLANIZI-(KARS)
26/04/2022 01:12:551.5SUNGUDERESI-AKYAKA (KARS)
19/04/2022 20:47:161.8BEYKOY-SELIM (KARS)
16/04/2022 12:15:462.7TOMRUKTAS-KAGIZMAN (KARS)
26/03/2022 13:29:372.3KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS)
25/03/2022 06:28:321.7PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS)
25/03/2022 03:21:521.3KAYADOVEN-AKYAKA (KARS)
25/03/2022 00:35:071.4HANDERE-SARIKAMIS (KARS)
24/03/2022 04:39:191.7HANDERE-SARIKAMIS (KARS)
24/03/2022 01:11:211.8KIRCICEGI-SUSUZ (KARS)
15/03/2022 12:38:352.2KALKANKALE-AKYAKA (KARS)
19/08/2019 09:22:362.4Körpınar, Kağızman, Kars
05/08/2019 01:06:241.8Kayadöven, Akyaka, Kars
30/05/2019 06:12:552.4Parmakdere, Sarıkamış, Kars
22/05/2019 21:24:032.5Mescitli, Sarıkamış, Kars
22/05/2019 19:10:492.6Mescitli, Sarıkamış, Kars
22/05/2019 19:06:252.8Hamamlı, Sarıkamış, Kars
22/05/2019 05:49:312.2Şehitemin, Sarıkamış, Kars
25/04/2019 14:15:431.7Ortakkale, Sarıkamış, Kars
02/04/2019 12:59:402.2Kozan, Sarıkamış, Kars
03/03/2019 16:52:131.6Kozan, Sarıkamış, Kars
08/02/2019 21:30:172.2Çiçekli, Kağızman, Kars
20/01/2019 07:15:221.9Kayadöven, Akyaka, Kars
20/01/2019 07:12:442.1Azerbaycan
09/01/2019 16:50:341.9Kazantaş, Sarıkamış, Kars
23/12/2018 01:12:571.7İbişköy, Akyaka, Kars
25/11/2018 21:49:192Çardakçatı, Sarıkamış, Kars
22/11/2018 02:34:142.1Karakurt, Sarıkamış, Kars
21/11/2018 06:00:083.5Beşyol, Sarıkamış, Kars
06/11/2018 08:45:362.2Burçalı, Arpaçay, Kars
06/11/2018 08:39:423Goldalı, Arpaçay, Kars
01/11/2018 13:36:301.8Isısu, Sarıkamış, Kars
30/10/2018 07:38:142.3Carcı, Arpaçay, Kars
30/10/2018 07:30:223.1Carcı, Arpaçay, Kars
24/10/2018 11:47:571.8Handere, Sarıkamış, Kars
21/10/2018 00:52:581.9Kayadöven, Akyaka, Kars
20/10/2018 18:54:532Gümüştepe, Kağızman, Kars
17/10/2018 08:13:471.6Parmakdere, Sarıkamış, Kars
12/10/2018 16:37:262.7Kakac, Arpaçay, Kars
06/10/2018 21:15:102Başköy, Selim, Kars
15/09/2018 03:01:321.7Kazantaş, Sarıkamış, Kars